Hans Lidman-stipendiet

Bakgrunden till priset finns att hämta i Hans Lidman - sällskapets stadgar:

"Sällskapet avser stödja natur- och folklivsskildring på svenska genom att
utdela ett penningpris till den eller de, som i ord eller i ord och bild, på ett
förtjänstfullt sätt, med konstnärlig gestaltning och känsla för ekologiska
samband, skildrat natur och människor i norden."

Våra tidigare stipendiater är: Mikael Engström -89, Gunnar Westrin -92,
Rolf Smedman -93, Hilding Mickelsson -94, Hans Andersson -96

Sedan har stipendiaterna varit:

Vem blir nästa stipendiat? Tipsa oss om din favorit.